Studie fandt ingen sammenhæng mellem brug af cannabis og angst eller depression

Det står ikke helt klart, hvorvidt brug af cannabis kan forøge risikoen for depression og/eller angst eller om det forholder sig omvendt. Men et studie fra 2016 kunne ihvertfald ikke finde en sammenhæng. I studiet fra Karolinska Instituttet i Stockholm med 8.598 svenske mænd og kvinder i alderen 20-64 år ønskede forskerne at undersøge mulige sammenhænge mellem brug af cannabis, depression og angst. Dataene var samlet fra et langvarigt studie med en opfølgning efter 3 år.

Konklusionen var, at de ikke fandt nogen “langsigtede associationer mellem brug af cannabis og forekomsten af depression eller angst eller mellem depression/angst og senere start på brug af cannabis.”[1]

[1] Danielsson AK1, Lundin A2, Agardh E. t al.: Cannabis use, depression and anxiety: A 3-year prospective population-based study. J Affect Disord. 2016 Mar 15;193:103-8. doi: 10.1016/j.jad.2015.12.045. Epub 2015 Dec 31.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26773900

http://www.cannabis-med.org/english/bulletin/ww_en_db_cannabis_artikel.php?id=470#1