Fører legalisering ad cannabis til større forbrug blandt unge?

En af myterne om cannabis er, at legalisering vil føre til et større forbrug, især blandt unge mennesker. Det er ikke en opfattelse, der bekræftes af erfaringer fra de lande, der i de senere år har gjort brugen af cannabis lovligt.

Tværtimod viste et helt nyt studie publiceret i 2019 The Journal of Adolescent Health, at legalisering af cannabis i staten Washington er ikke associeret med en forøgelse af unge brug af cannabis.[1] Studiet er udført af forskere fra Washington State University, University of Massachusetts, og Colorado School of Public Health. De ønskede at undersøge, hvordan det var gået med unges brug af cannabis hos henholdsvis unge i de ældste klasser i de lokale folkeskoler, der arbejdede udover skolegangen og elever, der ikke arbejdede udover skolen umiddelbart efter frigivelsen af salg af cannabis (2010-2016).

Studiet viste, at “brugen af cannabis faldt signifikant blandt unge i 8.-10. klasse, uanset om de arbejdede efter skoletid eller ikke.” Brugen af cannabis faldt også blandt unge i 12. klasse, som ikke arbejdede, mens brugen blandt unge i samme klassetrin, som arbejdede mere end 11 timer om ugen, steg en smule i forsøgsperioden.

Det var især unge indenfor handel og service, der havde større sandsynlighed for at bruge cannabis end unge, der ikke arbejdede eller unge, der f.eks. arbejdede som babysittere.

Brugen af cannabis blandt unge faldt med næsten 20% efter legalisering
Konklusionen ligner resultater fra en undersøgelse fra den amerikanske regering i slutningen af 2017, som fandt, at graden af cannabis brug blandt unge i Colorado og Washington nu er lavere, end før staterne legaliserede cannabis brug for voksne.[2] Rapporten viste, at brugen af cannabis blandt personer i 12-17 års alderen faldt næsten 20% fra 11,13 i 2014-2015 til 9,08 i 2015-16.

[1] Janessa M. Graves, Jennifer M. Whitehill, Mary E. Miller et al.: Employment and Marijuana Use Among Washington State Adolescents Before and After Legalization of Retail Marijuana. Journal of Adolescent Health. Available online 14 March 2019. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1054139X19300205

Study: Washington Teens Not Using More Marijuana Following Legalization. https://thejointblog.com/study-washington-teens-not-using-more-marijuana-following-legalization/?fbclid=IwAR3e_vv_QZMYLEjhtKQLa2hAJYhi5VhQP1EbYSu-ZEBy0Hy9EO3kIR4t56Ex

[2] Federal Survey: Teen Marijuana Use Down in Colorado and Washington, Now Lower Than it Was Prior to Legalization. https://thejointblog.com/federal-survey-teen-marijuana-use-colorado-washington-now-lower-prior-legalization/