Kronisk brug af cannabis er omkring lige så dårligt for helbredet som manglende tandtråd

Forskere ledet af Madeline H. Meier fra Arizona State University undersøgte cannabis brug hos 1037 Newzealændere fra fødslen til middelalderen for at se, hvilken effekt disse vaner kunne have på nogle af de almindelige mål for fysisk sundhed, herunder lungefunktion, systemisk inflammation, kolesterol niveauerne, blodtryk, kropsvægt, blodsukker og tandsundhed.[1]

Det, de fandt ud af, var overraskende: efter at have kontrolleret for andre faktorer, som man ved kan påvirke helbredet – især tobak og socioøkonomisk status, havde brugen af cannabis ingen negativ effekt på nogen af målene på sundhed bortset fra tandsundheden. De, der røg mere cannabis, havde en højere forekomst af sygdom i gummerne.

Grunden er noget af et mysterium. Meier og hendes kolleger fandt ikke, at storforbrugere af cannabis havde mindre sandsynlighed for ikke at børste tænder end dem, der ikke røg cannabis. Men selv efter at have kontrolleret for tandhygiejnen, vedblev der at være en sammenhæng mellem dårlig tandsundhed og brug af cannabis.

“Generelt viste vores fund, at brug af cannabis i mere end 20 år ikke havde sammenhæng med helbredsproblemer i den tidlige middelader,” viste studiet, der blev publiceret i JAMA Psychiatry.[2]

”Indenfor adskillige helbredsområder (tandsundhed, lungefunktion, systemisk inflammation og metabolisk sundhed) var der kun klar evidens for en omvendt association med brug af cannabis – nemlig med hensyn til tandsundheden.”

På nogle områder var brugen af cannabis faktisk forbundet med bedre helbred: ”Fundene viste, at brug af cannabis var associeret med lidt bedre metabolisme (smallere talje, lavere BMI, bedre fedtprofiler og forbedret glukosekontrol),” konkluderede studiet. Disse fund var imidlertid ret små og på ingen måde stærke nok til at anbefale et stort forbrug som en strategi for vægtkontrol.

Tobaksrygning er en helt anden sag
Fundene var mere slående, da de blev målt mod effekten af rygning af tobak i en lignende periode. “Til sammenligning var brugen af tobak associeret med værre tandsundhed, lungefunktion, systemisk inflammation, højere kolesterolniveauer, triglycerid niveauer og glukoseniveauer i tidlig middelalder såvel som en fald i sundheden mellem 26 og 38 år,” fandt studiet. På trods af offentlighedens bekymring for, at legalisering af cannabis kan være ” the next Big Tobacco,” synes cannabis´ indflydelse på det fysiske helbred at være meget mindre.

Dette er også noget af et mysterium. En storforbruger af cannabis tænder måske adskillige joint i løbet af en dag, men en storryger af tobak kan ryge adskillige pakker cigaretter hver dag. Med andre ord inhalerer en storryger af cigaretter meget mere røg end en storryger af cannabis. Og al den røg kan have en negativ indflydelse på helbredte.

“Den generelle mangel på sammenhæng mellem vedholdende brug af cannabis og dårligt helbred er overraskende,” skriver Meier og hendes kolleger. Delvis fordi andre studier har vist en sammenhæng mellem brug af cannabis og dårligt helbred i middelalderen, især i forhold til hjertekar problemer.[3]

Men Meiers forskning er unik, fordi den bruger data, som strækker sig over lang tid og undersøger de samme personers helbred fra fødslen i begyndelsen af 1970erne, til de blev 38 år gamle. Mange andre studier af de fysiske helbredsproblemer som følge af brugen af cannabis bygger på observationer på et enkelt tidspunkt, hvilket er brugbart, men mindre troværdigt, når man gerne vil undersøge virkningen i deres livstid.

Mange af disse andre studier bruger også respondenternes egen opfattelse af deres helbred, hvilket undertiden kan være utroværdig. Men i Meiers data fik forsøgspersonerne deres helbred vurderet af erfarne professionelle i et laboratorium med få års mellemrum.

Det er også værd at pointere, at dette særlige studie så på den indflydelse, mange års rekreativ brug af cannabis havde på det fysiske helbred, men ikke den mentale sundhed. Meier har faktisk brugt de  samme data til at udforske spørgsmål om personernes mentale sundhed og fandt evidens for nedsat IQ blandt storforbrugerne (et fald på lidt mindre end 6 point).[4] Men adskillige[5] opfølgende studier fra andre forskere[6] har ikke fundet en lignende evidens af nedsat kognition i relation til brug af cannabis.

 

[1] Chronic marijuana use is about as bad for your health as not flossing, researchers find https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2016/06/02/chronic-marijuana-use-is-about-as-bad-for-your-health-as-not-flossing-researchers-find/?hpid=hp_hp-more-top-stories-2_wonkblog-floss-9am%3Ahomepage%2Fstory&utm_term=.78fb49d615a6
[2] Madeline H. Meier, Avshalom Caspi, Magdalena Cerdá et al.: Associations Between Cannabis Use and Physical Health Problems in Early Midlife: A longitudinal comparison of persistent cannabis versus tobacco users. JAMA Psychiatry, online June 1, 2016. DOI: 10.1001/jamapsychiatry.2016.0637. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27249330
[3] No, marijuana is not actually “as addictive as heroin”. https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2014/10/09/no-marijuana-is-not-actually-as-addictive-as-heroin/?utm_term=.cd22f65ae3dd
[4] Madeline H. Meier, Avshalom Caspi, Antony Ambler et al.: Persistent cannabis users show neuropsychological decline from childhood to midlife. PNAS 2012 October, 109 (40) E2657-E2664. https://doi.org/10.1073/pnas.1206820109 http://www.pnas.org/content/109/40/E2657
[5] No marijuana use doesn´t lower your IQ. https://www.washingtonpost.com/?utm_term=.82029dd83809
[6] Scientists have found that smoking weed does not make you stupid after all. https://www.washingtonpost.com/?utm_term=.003e4ea787c1