Har brugere af cannabis generelt dårligt helbred

Det satte forskere fra Boston Medical Center (BMC) og Boston University School of Medicine sig for at undersøge. Resultaterne, som blev publiceret i Journal of General Internal Medicine, viste at brug af cannabis ikke kunne associeres med dårligt helbred.[1] Specifikt fandt studiet, at brugen af cannabis til rekreative formål ikke hang sammen med helbredssituationen eller brugen af sundhedsydelser blandt voksne, som rapporterede at have brugt stoffet før. Studiet tjener som støtte til den kæmpe evidens, der er for, at cannabis er mindre skadeligt, end man før har antaget.[2]

BMCs Daniel Fuster og hans kolleger undersøgte sammenhængen mellem rekreativ brug af cannabis, generel sundhed og besøg på akutafdelinger og hospitalsindlæggelser for 589 voksne, som hos deres læge var blevet screenet positiv for tidligere ulovlig eller ikke-medicinsk brug af receptpligtige stoffer.

Blandt alle deltagere rapporterede 84% om brug af cannabis – 29% dagligt, 55% mindre regelmæssigt. Efter at have justeret for alder, køn, brug af tobak og andre stoffer, vurderede Fusters team vigtigheden af frekvensen af brug af cannabis over en 3 måneders periode for at forudsige benyttelsen af sundhedssystemet i denne periode. Forskerne kunne konkludere, at de ikke havde kunnet konstatere nogen sammenhæng mellem frekvensen af cannabis brug og sundhed, brug af skadestuer eller hospitaler, konkluderede de.[3]

[1] Daniel Fuster, Debbie M. Cheng, Donald Allensworth-Davies et al.: No Detectable Association Between Frequency of Marijuana Use and Health or Healthcare Utilization Among Primary Care Patients Who Screen Positive for Drug Use. Journal of General Internal Medicine January 2014, Volume 29, Issue 1, pp 133–139. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11606-013-2605-z
Pot Not Linked to Poor Health. https://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/37625/title/Pot-Not-Linked-to-Poor-Health/
[2] Is Cannabis Really That Bad? https://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/34110/title/Is-Cannabis-Really-That-Bad-/
[3] No detectable association between frequency of marijuana use and health or healthcare utilization. Boston University Medical Center. Public Release: 23-Sep-2013. https://www.eurekalert.org/pub_releases/2013-09/bumc-nda092313.php