Intet uafhængigt studie har nogensinde sammenkædet cannabis med psykosociale problemer

Sådan skriver Wake-up World.com i en artikel fra 2016.

Cannabis er en af de mest helbredende planter på denne planet. Dusinvis af studier har gjort pseudovidenskabelige forsøg på at indikere, at unge mennesker, som bruger cannabis har en tendens til at opleve psykologiske, sociale problemer og mental deroute. Der er imidlertid ingen evidens for, at cannabis er direkte sammenkædet med sådanne problemer ifølge resultaterne af et studie publiceret i The Lancet.[1]

“I øjeblikket er der ingen overbevisende evidens for, at brug af cannabis i sig selv forårsager psykologiske eller sociale problemer, såsom mental sygdom eller skoleproblemer,” fortalte studiets ledende forfatter Dr. John Macleod fra University of Birmingham til Reuters Health. ”Der er evidens for, at cannabis er associeret med disse ting, men associationen kan have adskillige forklaringer,” sagde han og citerede faktorer som modgang i den tidlige barndom, som i sig selv kan være associeret med brug af cannabis og psykosociale problemer.

Macleod og hans team gennemgik 48 langvarige studier, hvoraf 16 gav information af højeste kvalitet om sammenhængen mellem brug af ulovlige stoffer blandt personer på 25 år eller mindre og senere psykologiske eller sociale problemer.

De fleste stof-specifikke resultater involverede brug af cannabis. Brug af cannabis var ikke konsistent associeret med voldelig eller antisocial adfærd eller med psykologiske problemer. Det er bemærkelsesværdigt, at CBD har vist, at det er et effektivt anti-psykotisk middel til behandling af skizofreni, en sygdom mange andre studier indimellem har hævdet, at cannabis var skyld i.[2]

I et andet studie viste forskere fra King´s College London, at lejlighedsvis brug af hash faktisk kunne forbedre koncentrationsniveauerne. Studiet, der var publiceret i American Journal of Epidemiology, testede mental funktion og hukommelse hos næsten 9.000 britere I 50 års alderen og fandt, at de, der havde brugt ulovlige stoffer så sent som op i 40erne, klarede sig ligeså godt eller lidt bedre end de, der aldrig havde brugt stoffer.

“Overordnet set på populationsniveau synes resultaterne at tidligere eller selv stadig brug af ulovlige stoffer ikke nødvendigvis at være associeret med svækket kognitiv funktion i middelalderen,” sagde den førende forsker Dr Alex Dregan.

Dr. Dregas team brugte data på 8.992 42-årige, som deltog i en national helbredsundersøgelse i England, som blev spurgt, om de nogensinde havde brugt nogen af 12 ulovlige stoffer. Derefter tog de som 50-årige standardtests på hukommelse, opmærksomhed og andre kognitive evner. Studiet fandt overordnet, at der ikke var evidens for, at tidligere brug af stoffer medførte dårligere mentale præstationer. Faktisk var det sådan, at når nuværende og tidligere brugere blev lagt sammen, havde deres test scorer en tendens til at være højere.

 

[1] Still Believe Nature Got It Wrong? Top 10 Health Benefits of Marijuana. https://wakeup-world.com/2016/10/14/still-believe-nature-got-it-wrong-top-10-health-benefits-of-marijuana/

[2] Cannabis as Medicine: How CBD (Cannabidiol) Benefits the Brain and Nervous System. https://wakeup-world.com/2016/03/20/cannabis-as-medicine-how-cbd-cannabidiol-benefits-the-human-brain-and-nervous-system/

A.W. Zuardi2, J.A.S. Crippa2, J.E.C. Hallak2Cannabidiol et al.: Cannabis sativa constituent, as an antipsychotic drug. Braz J Med Biol Res, April 2006, Volume 39(4) 421-429 (Review). http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-879X2006000400001